Wellness academy HJ original  navazuje na principy zážitkové pedagogiky Jana Amose Komenského, principy vodoléčby V. Priessnitze a vynálezce. F. Křižíka. 

                Rekvalifikační kurzy           

     Manažer wellness a Spa


1.  rekvalifikační kurzy v ČR 

Manažer wellness a Spa !

Nový studijní obor reaguje na potřeby klientů v oblasti Spa a wellness. Cílem studijního oboru je připravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni zajistit v hotelových a Spa zařízeních, firemních wellness programech kvalitní zážitkový profesionální wellness program a péči na míru v souladu s nejnovějšími trendy a principy zážitkové metodiky J.A.Komenského.

Kurz obsahuje 200 hodin kombinované výuky prezenční , distanční, praxe. Praxe probíhá v místě výuky areálu benešovského sportovně relaxačního S centra. Rekvalifikační kurz je vhodný také pro vozíčkáře a jinak tělesně handicapované . To vše s využitím principů zážitkové pedagogiky J.A.Komenského ve wellness praxi. ,, ... mějte na péči, aby školy přestaly přemlouvati a počaly dokazovati, aby přestaly vésti jen rozhovory a počali se dívati; a konečně, aby přestaly věřiti a počaly věděti " a balneo principů V. Priessnitze.

Vážíme si díla J. A. Komenského a malou měrou chceme navázat na jeho zážitkový princip vyučování. Balneo léčba V. Priessnitze ovlivnila největší měrou Spa v ČR a velkou měrou v zahraničí. Na základě jeho odkazu v oblasti lázeňství a wellness byla jako součást rekvalifikačního kurzu vynalezena metodika Balneo dance, opírající se o tyto principy.

(Díky pokusům na sobě samém i pevné víře v léčivé účinky vody uvedl V. Priessnitze do praxe nový způsob léčby. Nestudovaný lékař je dnes právem považován za zakladatele empirické hydroterapie. 

                                             ---

Teoretická i praktická část rekvalifikačních kurzů probíhá v benešovském sportovně relaxačním areálu Scentrum.

Absolventi rekvalifikačního kurzu tak mají možnost studovat a vykonávat praxi na jednom místě. V případě dojíždějících studentů je možné ubytování přímo v areálu Scentra vč. stravování. Absolventi jsou mmj. proškoleni v autorské metodice Balneo dance a Svatební wellness koučink.

1. termín kurzu 

Únor 2018 !
Scentrum Benešov 

(Akreditace udělena 13.11.2017 )

MSMT- 25990/2016-1/644 

Skripta

Zážitkové wellness, fitness, arterapie, teambuilding podle principů metodiky J.A.Komenského

Autor Jana Havlatová

Vstupní předpoklady

Středoškolské vzdělání

Minimální věk 18 let

Profil absolventa

Manažer wellness a Spa

Absolvent kurzu 

Wellness manažer a Spa

zajišťuje:

- řízení provozu Spa, wellness   
 - návrhy, realizaci, řízení  programů, projektů 
v zařízeních poskytujících klasické pohybové aktivity a celé škály nových forem péče o tělo, psychický stav, zdravý životní styl v sociálním kontextu
 - spolupráci s externími dodavateli a zaměstnanci
- péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech  
 - vzdělávání, koučink, zázemí  zaměstnanců
-  řízení, realizaci Spa/wellness novinek 
- medializaci a celkové příznivé povědomí zařízení

Odborné znalosti 

Manažer wellness a Spa

Management 

 - základy managementu a ekonomie
-  projektové a personální řízení
- koučink 

          Wellness management

- návrhy, realizace zážitkových wellness programů
- návrhy, realizace zážitkového wellness prostředí 
 - dohled kvality 
-  další vzdělávání zaměstnanců
- monitoring
- prezentace
- propagace
- aplikace světových trendů 
- podpora českých tradic lázeňství

Certifikace

  Balneo dance 

                     Svatební wellness kouč

Výukový plán

V rozsahu 
60 vyučovacích hodin - teoretická výuka 
40 vyučovacích hodin - distanční výuka 
100 hodin praxe Scentrum Benešov

Minimální účast na kurzu 80 %

Obecný management

100 hod.

Management Spa a wellness

20 hod.

Fitness a jeho uplatnění ve wellness a Spa

20 hod.

Firemní wellness, arterapie, teambuilding

20 hod.

Profesionální image a vizáž

20 hod.

Svatební wellness a beauty

9 hod.

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1 hod. 

Lektoři


Jana Havlatová

Management,  wellness / Spa ....

Dan Lanta

Obecný management

Simeona Lanta

Profesionální image a vizáž

Objednejte si rekvalifikační kurz

Manažer (se zaměřením na wellness)

 únor 2018 

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Rychlý kontakt

Napište nám

Wellness academy HJ original

Jana Havlatová

U Vodárny 2215, 25601 Benešov 

havlatova@hj-original.cz

Zavolejte nám

+420 725 797 272